รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ webdesign

รับทำเว็บไซต์

งานสวย งานเร็ว มีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

2
รับทำเว็บไซต์ หลายหน้า ​

รับทำเว็บไซต์ร้านค้า รับทำเว็บไซต์องค์กร บริษัท รับทำเว็บไซต์โปรโมทธุรกิจ อยู่ในงบประมาณที่คุณเลือกได้ งานคุณภาพ โดยมืออาชีพ ในราคาประหยัด งบประมาณไม่บานปลาย

✔ W-001 รับทำเว็บไซต์ 5 หน้า พร้อมโดเมน และระบบใช้งาน wordpress ราคา 6,900.- (ปีแรก)

ต่ออายุปีถัดไป 3,000 บาท

✔ K-001 รับทำเว็บไซต์ 5 หน้า พร้อมโดเมน และระบบใช้งานสำเร็จรูป ราคา 9,900.- (ปีแรก)

ต่ออายุปีถัดไป 3,900 บาท


1
รับทำร้านค้าออนไลน์

รับทำเว็บไซต์ขายของ ร้านค้าออนไลน์ E-Commerce ขายของออนไลน์ มีระบบตะกร้าชำระเงินผ่าน E-Banking รับบัตรเครดิต พร้อมระบบใช้งานสำเร็จรูป ฟังก์ชั่นครบ

✔ KS-01 ออกแบบร้านค้าออนไลน์ 5 เมนู(หน้า)
พร้อมระบบใช้งานสำเร็จรูป เริ่มต้น 14,900.-

✔ KS-02 ออกแบบร้านค้าออนไลน์ 10 เมนู(หน้า)
พร้อมระบบใช้งานสำเร็จรูป เริ่มต้น 17,900.-

ต่ออายุปีถัดไป 5,900 บาท


ตัวอย่าง เว็บไซต์หลายหน้า
พูดคุยข้อมูลสินค้าหรือบริการผู้ว่าจ้าง

1. ประเภทสินค้า / บริการ
2. แจ้งประเภทของเว็บไซต์ทีต้องการ
     2.1 การนำเสนอสินค้า / บริการ
     2.2 ระบบตะกร้าสินค้า
3. ตัวอย่างเว็บที่ชอบ (ถ้ามี)
4. โทนสีที่ต้องการ
5. จำนวนเมนู / จำนวนหน้า
6. เลือกแพ็คเกจที่เหมาะสม

ส่งใบเสนอราคา และยืนยันสั่งซื้อ

1. ส่งใบเสนอราคา จากการสรุปในหัวข้อที่ 1
2. ผู้ว่าจ้างชำระเงิน
    2.1 เว็บไซต์ Sale Page
            ชำระเงิน 100% ก่อนเริ่มงาน
    2.2 เว็บไซต์หลายหน้า 
            ชำระเงิน 70% ก่อนเริ่มงาน
            และ 30% เมื่อส่งมอบงาน
3. ระยะเวลาดำเนินงานหลังได้รับข้อมูลครบถ้วน
    3.1 เว็บไซต์หน้าเดียว ประมาณ 1-3 วัน
    3.2 เว็บไซต์หลายหน้า / ร้านค้าออนไลน์
           3.2.1 ร้านค้าขนาดเล็ก
                      ประมาณ 1-2 สัปดาห์
           3.2.2 ร้านค้าขนาดกลาง
                      ประมาณ 2-4 สัปดาห์

จัดเตรียมและส่งข้อมูล

1. ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ชอบ
2. ข้อมูลเกี๋ยวกับสินค้า / บริการ
    เช่น รูปภาพ / ราคา / เนื้อหา / คลิปวิดีโอ
3. ข้อมูลการรีวิว (ถ้ามี)
4. ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า / หน่วยงาน
     เช่น ประวัติ / ที่มา / ช่องทางติดต่อ
5. ชื่อเว็บไซต์
6. ชื่อเมนู / หัวข้อ

เริ่มออกแบบเว็บไซต์

1. ดำเนินการ จดโดเมน-โฮสติ้ง
2. ออกแบบและจัดทำหน้าแรกเว็บไซต์
3. ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
    3.1 ผู้ว่าจ้างแจ้งแก้ไขได้ 1 ครั้ง
    3.2 แก้ไขการออกแบบตามคอมเม้นท์ 3.1
4. จัดทำส่วนที่เหลือทั้งหมด
    4.1 ผู้ว่าจ้างแจ้งแก้ไขได้ 1 ครั้ง
    4.2 แก้ไขการออกแบบตามคอมเม้นท์ 4.1

ส่งมอบงาน

1. แจ้งส่งมอบงานที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 100%
2. ผู้ว่าจ้าง ชำระเงิน ส่วนที่เหลือ 30%

บริการหลังการขาย

1. ดูแลเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ปกติตลอดปี
2. บริการให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาฟรี
3. บริการช่วยเหลืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่

บริษัท ดีไซน์ซิซ จำกัด

306/298  ถ.ร่มเกล้า    แขวงมีนบุรี   
 เขตมีนบุรี   กรุงเทพฯ 10510