รับรีทัชภาพ

รับตัดต่อตกแต่งภาพ

บริการลบคนออกจากภาพ ลบสิ่งของออกจากภาพ ลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากภาพ ลบวัตถุออกจากภาพ

รับตัดต่อรูปภาพ รับตัดต่อรูป รับรีทัชรูป รับรีทัชรูปภาพ

รับตัดต่อรูปลงทะเบียน KETA, รับตัดต่อภาพสมัคร KETA, รูปลงทะเบียน KETA, ภาพสมัคร KETA, รับตัดต่อภาพด่วน, รับทำรูปถ่ายลงทะเบียน keta, รูปถ่ายลงทะเบียน k-eta

ตัวอย่าง ตัดต่อตกแต่ง รีทัช

ตัวอย่าง

รูปติดบัตร

รูปสมัครงาน

ที่อยู่

บริษัท ดีไซน์ซิซ จำกัด

306/298  ถ.ร่มเกล้า    แขวงมีนบุรี   
 เขตมีนบุรี   กรุงเทพฯ 10510